W dniu dzisiejszym o godzinie odbyły się Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym. Dedykowane one były młodzieży kończącej Szkołę Podstawową oraz III klasę gimnazjum, a także młodzieży poszukującej pracy.  Edukacja – Praca – Przyszłość – takie hasło przyświecało targom. Targi Edukacji i Pracy uroczyście otworzył dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie - pan Przemysław Żukowski.

 

Powitał przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili: pan Stanisław Bodys -  burmistrz Rejowca Fabrycznego, pan Zdzisław Krupa – wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, pan Tadeusz Górski – burmistrz Rejowca, pan Ireneusz Nowosad – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisznie, pani Dorota Jaszczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłowie, pani Beata Dendera – kierownik GOPS w Rejowcu Fabrycznym, pani Dorota Holuk – Kierownik OPS w Rejowcu, pani Katarzyna Michałowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury ,, Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, pani Sylwia Wnętrzak – inspektor referatu Oświaty w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny, pani Joanna Zduńczuk – dyrektor Biblioteki w Rejowcu Fabrycznym i inni.

 

W targach udział wzięły szkoły, które kształcą w różnych kierunkach, od transportowych, leśnych czy mundurowych, przez budowlano -geodezyjne i medyczne po ogólnokształcące. Swoje oferty zaprezentowały placówki z Biłgoraja, Chełma, Krasnegostawu, Lublina, Siedliszcza, Siennicy Różanej i Świdnika. Podczas targów, które w tym roku odbywały się pod hasłem "Pomyśl o swojej karierze", można było uzyskać informacje na temat pracy, na przykład w ogrodnictwie w Holandii czy przy opiece nad osobami starszymi w Niemczech. Swoje oferty przedstawiło: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowe Biuro Pracy w Chełmie, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy – Filia w Chełmie, VKVE z Zamościa, AB JOB Service z Lublina, MEN POVER, GRANT UNION z Lublina i inni.

 

Odwiedzający targi mogli skorzystać z porad doradców zawodowych, którzy podpowiedzieli jak poruszać się na rynku pracy, albo jak wybrać najbardziej właściwą ścieżkę edukacji czy kariery.

 

Atrakcją targów były: słodkie poczęstunki, czesanie fryzur, masaż, sygnał myśliwski zagrany przez uczniów Zespołu Szkół Leśnych z Biłgoraja.   Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym serdecznie dziękuje wszystkim,  którzy okazali dużą pomoc w organizacji i przygotowaniu targów pani Asi z ,, Dworka”, paniom pracującym w Starej Kotłowni, pani dyrektor MOK ,,Dworek” oraz wszystkim osobom wspierającym. Dziękujemy wystawcom, pracodawcom, Szkołom oraz uczniom i ich opiekunom biorącym udział w targach.

Dziękujemy wszystkim sprawującym patronat medialny nad wydarzeniem.