Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul.  Puchacza 6 w Lublinie, gorąco zaprasza do udziału w  projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Jeżeli  jesteś osobą:

-  w wieku 25 lat lub więcej w chwili przystąpienia do projektu,

- zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy z III profilem pomocy lub niezarejestrowaną,

- niepełnosprawną,

- korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

 

NIE ZWLEKAJ ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU:

„PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD CIEBIE POSTAW NA AKTYWNOŚĆ”

 

Oferujemy:

- Profesjonalną kadrę trenerską,

- Szkolenia zakończone wydaniem Certyfikatu: Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”,

- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

- Bezpłatne materiały szkoleniowe,

- Stypendium szkoleniowe,

- Catering na szkoleniach zawodowych,

- Płatne 4 miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia,

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu przy ul. Puchacza 6 w Lublinie oraz pod nr tel. 81 532 08 27 wewn. 17. Zapraszamy, wystarczy zadzwonić lub przyjść my pomożemy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

 

Ilość miejsc ograniczona zgłoś się jak najszybciej