Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zaprasza do udziału w projekcie Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i starszych mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 11 maja br. Maksymalna kwota unijnej dotacji to ponad 52 tysiące złotych.

 

Celem konkursu jest zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie
66 nowych miejsc pracy na terenie województwa w 55 nowo powstałych firmach. Projekt zakłada przekazanie potrzebnej wiedzy 60 osobom oraz udzielenie
55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 27 tysięcy złotych i wsparcia pomostowego do 2100 złotych przez okres 12 miesięcy (łącznie to 52 200 złotych).

 

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i starszych mieszkających
na terenie województwa lubelskiego. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie
w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest
do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z dotacji skorzystać mogą imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

 

W ramach pomocy zaplanowano:

  1. wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy
    i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej:

  • szkolenie ABC przedsiębiorczości;

  • indywidualne wsparcie doradcze;

  1. bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie
    w kwocie do 27 tysięcy złotych;

  2. wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc.

 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu znajdującym
się w siedzibie LPNT przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 w Lublinie od 11 maja br.,
w godzinach 10.00 - 14.00. 

 

Szczegółowe informacje, wraz z wymaganą dokumentacją oraz sposobami jej dostarczenia, dostępne są na stronie: http://lpnt.pl/aktualnosci/ArticleNjBlZGJjOT