Księgowa

Typ oferty: Pełen etat | Lokalizacja: Lublin


NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ,20 – 128 Lublin, ul. Lwowska 28

STANOWISKO Księgowy

I.          WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·       wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości lub finansów i co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z księgowością lub wykształcenie średnie i co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku związanym z księgowością;

·       co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie naliczania wynagrodzeń;

·       praktyczna znajomość przepisów prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz wydanych do nich rozporządzeń wykonawczych;

·       znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

·       znajomość organizacji i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

·       obsługa komputera (MS Office, poczta elektroniczna, Open Office),

·       znajomość podstaw funkcjonowania programów finansowo – księgowych, PŁATNIK

·       dobra znajomość prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych

·       posiadanie obywatelstwa polskiego,

·       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

·       stan zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku,

·       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·       nieposzlakowana opinia oraz wysoka kultura osobista.

II.         WYMAGANIA DODATKOWE

·       uczciwość, samodzielność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych

·       znajomość zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych

·       znajomość przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników samorządowych;

·       znajomość programu KSAT

III.        ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH NA STANOWISKU

·       kompletowanie dowodów księgowych, kontrola pod względem formalno – rachunkowym;

·       prowadzenie kasy jednostki zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego oraz instrukcją kasową obowiązującą w jednostce;

·       sporządzanie przelewów bankowych;

·       księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym;

·       bieżąca kontrola poprawności dokonanych zapisów księgowych i sald kont księgowych;

·       sporządzanie list płac, wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych świadczeń dla pracowników;

·       naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS;

IV.        INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

·       praca administracyjno - biurowa,

·       użytkowanie sprzętu komputerowego,

·       oświetlenie naturalne i sztuczne,

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI.        WYMAGANE DOKUMENTY

CV  i list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem,

kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy,

zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

VII.       INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Wymienione dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego”  bezpośrednio w siedzibie jednostki w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, 20 – 128 Lublin  ul. Lwowska 28 w terminie do dnia 25.09.2019 r.

Dokumenty aplikacyjne,  które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Oferty, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych oraz oferty kandydatów , którzy nie zostali zatrudnieni są odbierane osobiście przez zainteresowanych lub niszczone komisyjnie po terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zow.bip.lublin.eu) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz wywieszono na tablicy informacyjnej w dniu 11.09.2019 r.

Aplikuj

Polub nas na facebook

x

Szanowny Czytelniku!

Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych, dzięki czemu otrzymujesz:

Lepszą jakość strony. Możemy dostosowywać treści pasujące do poszczególnych grup odbiorców.

Reklam jest mniej i są bardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki reklamom finansujemy nasz rozwój, dzięki czemu nasz serwis nie wymaga opłat

Twoje dane są u nas bezpieczne.Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili na stronie Polityka Prywatności.

Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie* przez ITLU sp z o.o. oraz naszych Partnerów, Twoich danych danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez ITLU sp. z o.o. i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my, tj. spółka ITLU Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz nasi Partnerzy (reklamodawcy).

Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania

Twoje dane uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii będziemy przetwarzać, w tym profilować:

  • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
  • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych (podstawa: Twoja zgoda).

Jeśli wyrazisz na to zgodę nasi Partnerzy będą przetwarzali, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach.

Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

Twoje prawa

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć.

Przysługuje Ci też prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz tutaj.

* Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.